De stichting 'Platform Berend Botje', hierna te noemen PBB, heeft ten doel:

De stichting Platform Berend Botje (PBB) wil bereiken dat in de vrije natuur voorkomende planten en dieren in de provincies Groningen en Drenthe op en langs vaarwegen worden beschermd tegen negatieve gevolgen van nieuwe vaarrecreatie. Deze vaarrecreatie komt voort uit projecten zoals 'De Blauwe Stad', 'Meerstad' en 'Van Turfvaart naar Toervaart'.

Wij willen dit bereiken door:

  1. - het voeren van campagnes
  2.   Meer informatie over onze lopende campagnes is te vinden bij Campagnes onder Nieuws.

  3. - communicatie
  4.   Middels deze webpagina, persberichten en krantenartikelen willen we de aandacht vestigen op onze campagnes en activiteiten. U kunt informatie aanvragen of contact met ons opnemen via Reageren.

  5. - het voeren van gerechtelijke procedures
  6.   De afgelopen jaren hebben we diverse procedures gevoerd en daarbij een aantal successen geboekt. Op dit moment lopen bezwaren en procedures tegen de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal, omdat op dit tracĂ© een geschikte biotoop voor Krabbenscheer en Groene Glazenmaker aanwezig is.


Toelichting

Platform Berend Botje is opgericht om te voorkomen dat Krabbenscheer en Groene Glazenmaker in een bestaande veenwijk plaats moeten maken voor recreatievaart op een nieuw aan te leggen tweede, overbodige vaarverbinding tussen het Kieldiep en de zeilplas bij Langebosch (Veendam). De waterplant Krabbenscheer komt al jaren in het Kieldiep voor en vormt een onmisbare biotoop voor de strikt beschermde libel Groene Glazenmaker. Vanwege de in juni opgestarte recreatievaart is Krabbenscheer in het Kieldiep inmiddels grotendeels verdwenen, in de dode arm voor de dam ten zuiden van het Kieldiep en in de wijk ten zuiden van deze dam komt deze plant nog steeds voor. Deze zomer is ei-afzettende Groene Glazenmaker waargenomen in tuinvijvers en wijken in Kiel Windeweer.
Mannetje Groeneglazenmaker

Volg de nieuwste ontwikkelingen:                      Logo van Platform Berend Botje
20080828 - Besluit Min. LNV inzake bezwaarschrift vier weken uitgesteld.